DALJE: BETONSKE CEVI NASLOVNA STRANA

BETONSKI PRSTENOVI

Betonski prstenovi sa falcom proizvode se od betona MB 30 ručnom izradom u metalnim kalupima, ugradnjom betona na vibro stolu. Koristi se za izradu šahtova, rezervoara, septičkih jama, bunara, kao i za ostale slične potrebe. Svi navedeni proizvodi podležu normama standarda JUS.UNI.051.

Betonski konusni prstenovi sa falcom i poklopci proizvode se od betona MB 30 ručnom izradom u metalnim kalupima, ugradnjom betona na vibro stolu. Koristi se za izradu šahtova, kao završni element.

Atesti
slide image slide image slide image slide image

Dimenzije, kao i ateste datih proizvoda možete pogledati ispod ili preuzeti sa datog linka.

project image